15-yardsbestraffningar

Clipping

Regel 9.1.5

Clipping får inte förekomma (Regel 2-5).

Undantag:

1. Offensiva spelare som är på bollinjen vid bollstarten inom blockeringszonen (Regel 2- 3-6) får legalt göra clipping inom blockeringszonen, under de följande begränsningarna:

(a) En spelare i blockeringszonen får inte blockera en motståndare med den inledande kontaktens kraft från bakom och vid eller nedanför knäet.

(b) En spelare på bollinjen inom blockeringszonen får inte lämna zonen och återkomma och legalt göra clipping.

(c) Blockeringszonen upplöser sig när bollen lämnar zonen (Regel 2-3-6).

2. När en spelare vänder sin rygg mot en möjlig blockerare som har satsat i avsikt och riktning eller rörelse.

3. När en spelare försöker nå en springare eller legalt försöker återhämta eller ta emot en fummel, en bakåtpassning, en spark eller en berörd framåtpassning, får han knuffa en motståndare nedanför midjan vid eller mot skinkorna (Regel 9-3-3-c Undantag 3).

4. När en tillåten spelare bakom den neutrala zonen knuffar en motståndare nedanför midjan vid eller mot skinkorna för att komma åt en framåtpassning (Regel 9-3-3-c Undantag 5).

5. Clipping är tillåten mot springaren.

Domarmanualen 3.3.4

Kasta en flagga för det här om du såg blockerarens sista två steg före kontakten (så att du är säker på att du vet varifrån han kom) och du såg den motståndare som han träffade före blockeringen (så att du vet om han vände ryggen till eller inte). Du måste se den inledande kontaktpunkten. Kom ihåg att kontakt mot sidan är legal. Se hela agerandet.

Related Projects

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!