10-yardsbestraffningar

Fasthållning – Holding

Regel 9.3.3.b säger:

Fasthållning eller illegalt hinder av en av bollbärarens eller passarens lagkamrater gäller för Regel 9-3-3-a:

1. Handen eller händerna och armen eller armarna får inte användas för att ta tag i, dra eller omge på något sätt som illegalt hämmar eller illegalt hindrar en motståndare.

2. Handen eller händerna eller armen eller armarna får inte användas för att haka på, klämma fast eller på annat sätt illegalt hämma eller illegalt hindra en motståndare.

Domarmanualen 3.3.1 ger oss

 • Flagga för det endast när alla de följande villkoren är uppfyllda:
 1. regelbrottet är tydligt synligt, dvs. om det inte skulle visa sig på en videoinspelning, kasta inte en flagga för det;
 2. regelbrottet påverkar spelet, dvs. om det är borta från angreppspunkten, kasta inte en flagga för det;
 3. agerandet utgör ett påvisbart hinder, dvs. om inte spelaren illegalt bromsas eller tvingas att ta en längre omväg till sitt mål, kasta inte en flagga för det;
 4. regelbrottet skapar en nackdel för motståndaren, dvs. om det faktiskt flyttar spelaren i den riktning som han ville komma, kasta inte en flagga för det.

Ageranden som utgör offensiv fasthållning inkluderar:◊

 1. Att gripa tag i och att hindra – att gripa tag i motståndarens kropp eller uniform på ett sätt som hindrar hans förmåga att gå i den riktning som han önskar.
 2. Att haka fast och att hindra – at haka en hand eller arm runt motståndarens kropp (utanför den kroppsram som visar sig för blockeraren) på ett sätt som hindrar hans förmåga att gå i den riktning som han önskar.
 3. Nedtagning – att dra en motståndare ned till marken (genom att gripa tag eller att haka fast) när han inte vill komma ned på marken. OBS att det inte är illegalt att blockera en motståndaren till marken om man använder sina händer eller armar inom motståndarens kroppsram (eller i ryggen i blockeringszonen).
 • En spelare blir hindrat om:
 1. Han inte kan vända sig eller ändra riktning på grund av ständig, hindrande kontakt.
 2. Hans överkropp vänds av den blockerare som har sina armar runt honom.
 3. Han inte kan skapa avstånd eller lösgöra sig från motståndaren genom att vända sig, vrida sig, stanna, etc.
 4. Hans balans ändras eller hans naturliga fotfäste är borta.

Related Projects

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!