15-yardsbestraffningar

Hjälmtag – Facemask

Regel 9.1.8.b

Ingen spelare får ta tag i och sedan vrida, vända, eller dra i hjälmgallret, hakremmen, eller någon hjälmöppning hos en motståndare. Det är inte ett regelbrott om hjälmgallret, hakremmen eller hjälmöppningen inte blir gripet och sedan vridet, vänt, eller draget. Om tvivel råder, är det ett regelbrott.

Domarmanual 3.3.11

(a) Flyktiga tag i en spelarhög borde inte flaggas om det inte finns vridning, som gör att det blir ett 15-yardsstraff.

(b) Kom ihåg att hjälmtag kräver tag på hjälmen eller hjälmgallret, inte bara en beröring.Related Projects

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!