10-yardsbestraffningar

Illegal blockering i ryggen – Illegal block in the back

Regel 9.3.3.c ger

c. En blockering i ryggen (förutom mot bollbäraren) är illegal.

Undantag:

1. Offensiva spelare som är på bollinjen vid bollstarten inom blockeringszonen (Regel 2-3-6) får legalt blockera i ryggen inom blockeringszonen, med de följande begränsningarna:

(a) En spelare på bollinjen inom den här blockeringszonen får inte lämna zonen och återkomma och legalt blockera i ryggen.
(b) Blockeringszonen upplösas när bollen lämnar zonen (Regel 2-3-6).

2. När en spelare vänder sin rygg mot en möjlig blockerare som har satsat sig själv i avsikt och rörelseriktning.

3. När en spelare försöker nå en springare eller legalt försöker återhämta eller ta emot en fummel, en bakåtpassning, en spark eller en berörd framåtpassning, får han knuffa en motståndare i ryggen ovanför midjan (Regel 9-1-5 Undantag 3).

4. När motståndaren vänder sin rygg mot blockeraren enligt Regel 9-3-3-a-1-b.

5. När en tillåten spelare bakom den neutrala zonen knuffar en motståndare i ryggen ovanför midjan för att komma åt en framåtpassning (Regel 9-1-5 Undantag 4).

Domarmanualen 3.3.5 ger

(a) Innan du kastar en flagga för det här, tillämpa samma villkor som de som gäller för fasthållning men också tillämpa villkoren for att flagga för clipping, i synnerhet nödvändigheten att se hela förloppet.

(b) Om en hand är på numret och den andra handen är på sidan och den inledande kraften är på numret, är det en blockering i ryggen.

(c) Att beröra en motståndare i ryggen får inte flaggas om det inte resulterar i att han slås ned eller knuffas så att han tappar balansen så mycket att han snubblar eller förlorar fotfästet och missar en tackling eller blockering. Kom ihåg att regelbrottet gäller illegal blockering i ryggen, inte illegal beröring i ryggen.

(d) Att rusa in i en spelares rygg bortifrån spelet kan flaggas som ett personligt regelbrott. Det kan man kasta en flagga för oberoende av blockeringens tidpunkt i förhållande till spelets slut.

(e) Var särskilt uppmärksam när du ser en offensiv spelare jaga en defensiv spelare (och omvänt när en defensiv spelare inte försöker komma åt bollen).

(f) Under en skyddad mottagning, kasta inte en flagga för det om regelbrottet äger rum bortifrån spelet medan mottagningen genomförs.

Related Projects

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!