15-yardsbestraffningar

Illegal blockering under midjan – Illegal block below the waist

Regel 9.1.6

Lag A före en ändring i lagbesittning: Föreställ en lågblockeringszon sju yards på varsin sida av bollstartern som sträcker sig fem yards bortom den neutrala zonen och tillbaka till Lag A:s slutlinje (Regel 2-3-7 och Bilaga D).

1. De följande Lag A-spelare får legalt blockera nedanför midjan inom den här zonen tills bollen har lämnat zonen:

(a) Spelare på bollinjen som helt är inom den här zonen vid bollstarten; och

(b) Stillastående backar som vid bollstarten åtminstone är delvis innanför tacklerutan och som åtminstone är delvis innanför kroppsramen hos den andra linjemannen från bollstartern.

2. Spelare som inte behandlas i paragraf 1 (ovan) medan bollen är i zonen, och alla spelare efter att bollen har lämnat zonen, får blockera nedanför midjan endast om kraften i den inledande kontakten är framifrån, men de får inte blockera nedanför midjan om kraften i den inledande kontakten är från sidan eller bakifrån. ”Framifrån” förstås som urtavla-området mellan klockan 10 och klockan 2 framför den spelare som blockeras.

3. Så snart bollen har lämnat zonen får inte en spelare blockera nedanför midjan mot sitt eget slutlinje.

4. Spelare som inte behandlas i paragraf 1 (ovan) får inte blockera nedanför midjan mot bollens ursprungliga position vid bollstarten.

b. Lag B före en ändring i lagbesittning:

1. Bortsett från paragraferna 2 och 3 (nedan), får Lag B-spelare endast blockera nedanför midjan i ett område avgränsat av linjer som är parallella med mållinjen fem yards bortom och bakom den neutrala zonen ända till sidlinjerna. Blockering nedanför midjan av Lag B-spelare utanför det här området är illegal utom mot bollbäraren.

2. Lag B-spelare får inte blockera nedanför midjan mot en motståndare som är i position för att ta emot en bakåtpassning.

3. Lag B-spelare får inte blockera nedanför midjan mot en tillåten Lag A-passningsmottagare bortom den neutrala zonen om de inte försöker komma åt bollen eller bollbäraren. Det här förbudet upphör när en legal framåtpassning inte längre är möjlig enligt reglerna.

c. Sparkar: Under ett försök i vilket det finns en fri- eller bollinjespark, är blockering nedanför midjan av vilken spelare som helst illegal utom mot en bollbärare.

d. Efter ändring i lagbesittning: Efter varje ändring i lagbesittning är blockering nedanför midjan av vilken spelare som helst illegal utom mot en bollbärare.

Regel 2.3.7

a. Lågblockeringszonen är den rektangel som sträcker sig sju yards i sidled i varje riktning från bollstartern, fem yards bortom den neutrala zonen och tillbaka till Lag A:s slutlinje (se Bilaga D).

b. Lågblockeringszonen upplöser sig när bollen lämnar zonen.

low block zoneRelated Projects

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!