5-yardsbestraffningar

Illegal formation

Regel 7.1.4.a

Uppställning. Vid bollstarten måste Lag A vara i en uppställning som uppfyller de här kraven:

1. Alla spelare måste vara innanför spelfältet.

2. Alla spelare måste vara linjemän eller backar (Regel 2-27-4).

3. Minst fem linjemän måste bära tröjor numrerade 50 t.o.m. 79 (Undantag: När bollstarten är från en bollinjesparkuppställning, paragraf 5 nedan).

4. Inte fler än fyra spelare får vara backar.

5. I en bollinjesparkuppställning vid bollstarten (Regel 2-16-10) får Lag A ha färre än fem linjemän numrerade 50–79, på de följande villkåren:

(a) Varenda linjeman som inte är numrerade 50–79 som är otillåtna mottagare genom position blir undantag till numreringsregeln när bollstartern en gång har intagit sin plats.

(b) Varenda sådan numreringsundantagsspelare måste vara på sin linje och får inte vara vid linjens ände. Annars begår Lag A ett regelbrott för en illegal uppställning.

(c) Varenda sådan spelare är undantag till numreringsregeln genom försöket och förblir otillåtna mottagare om inte de blir tillåtna enligt Regel 7-3-5 (framåtpassning berörd av en domare eller Lag B-spelare).

Villkåren i 5(a) – 5(c) gäller inte längre om, före bollstarten, en period slutar eller det finns en timeout som tilldelas Huvuddomaren eller ett av lagen.

Domarmanualen 3.6.1

(a) Det är alltid ett regelbrott när Lag A har fem (eller flera) spelare i bakfältet vid bollstarten. Lag A får en blockeringsfördel genom att vara längre bort från det defensiva laget.

(b) Det är regelbrottet fem man i bakfältet även om Lag A har 10 (eller färre) spelare på spelfältet vid bollstarten.

(c) Kasta en flagga för regelbrottet endast om den femte spelaren ”tydligt” är borta från linjen (t.ex. att hans huvud tydligt är bakom bollstarterns bakre del) eller om han har struntat i upprepade varningar (d.v.s. minst två varningar).

(d) Ingen spelare (med undantag för quarterbacken) bör betraktas som vare sig på linjen eller i bakfältet. Om tvivel råder, betrakta honom som i den position som gör uppställningen mest legal eller (om man är flankdomare) justera din position något för att justera bollinjen till hans fördel.

(e) När du avgör om de är på eller av linjen, ge större frihet till wide receivers och slot backar än du ger till inre linjemän och tight ends. Var särskilt givmild på spelfält som inte är välkritade.

(f) Vid trick- eller ovanliga spel bör uppställningen fingranskas och de bör bestraffas om de inte är helt legala.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!