5-yardsbestraffningar

Illegal rörelse – Illegal motion

Regel 7.1.4.b

1. En back får vara i rörelse, men han får inte vara i på väg mot sin motståndares mållinje.

2. Den spelare som kommer i rörelse får inte börja från bollinjen om inte han först blir en back och fullständigt stannar.

3. En spelare i rörelse vid bollstarten måste ha uppfyllt ensekundsregeln — d.v.s. att han inte får börja sin rörelse innan något skifte har avslutats (Regel 2-22-1-c).

Regel 2.22.1.c

PARAGRAF 1. a. Ett skifte är ett samtidigt positions- eller ställningsbyte av två eller flera offensiva spelare efter att bollen är spelklar före bollstarten inför ett bollinjespel.

b. Skiftet slutar när alla spelare har varit orörliga under en hel sekund.

c. Skiftet fortsätter om en eller flera spelare är i rörelse innan slutet på ensekundsintervallet.

Domarmanualen 3.4.5

(a) En spelare är illegalt i rörelse enbart om hans framåtrörelse är tydlig.

(b) En man i rörelse som vinklar framåt medan han rör på sig vid bollstarten har begått ett regelbrott vid spelbar boll.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!