5-yardsbestraffningar

Illegal utrustning – Illegal equipment

Regel 1.4.2 a-c

a. Alla spelare ska numreras från 1 t.o.m. 99. Något nummer som föregås av en nolla (”0”) är illegalt.

b. Två spelare från samma lag som bär identiska nummer får inte delta i samma försök.

c. Märken i närheten av siffrorna är inte tillåtna.

1.4.3-4

3. Alla spelare måste bära den följande obligatoriska utrustningen:

a. Hjälm.

b. Höftskydd.

c. Tröja.

d. Knäskydd.

e. Tandskydd.

f. Byxor.

g. Axelskydd.

h. Strumpor.

i. Lårskydd.

4. a. Hjälmar.

1. Hjälmen måste vara försett med en hjälmgaller och en säkrad fyra- eller sexpunktshakrem, vars alla punkter måste vara säkrade när än bollen är i spel.

2. Hjälmar för alla spelare på ett lag måste ha samma färg och design.

3. Hjälmar måste vara försedda med en varningsetikett rörande skaderisken och ett tillverkar- eller reparationsverkstadsintyg som visar att den uppfyller National Operating Committee on Standards for Athletic Equipment (NOCSAE) teststandard. Reparerade hjälmar ska visa återintygelse som anger att de uppfyller NOCSAE teststandard.

b. Höftskydd. Höftskydd måste inkludera ett svanskotsskydd.

c. Tröja.

1. Design. Tröjan måste ha ärmar som helt täcker axelskydden. Den får inte vara ändrat eller utformat för att riva sönder. Den måste överensstämma med Regel 1- 4-5 och paragraf 3 nedan. Tröjan måste vara fullängd och instoppat i byxorna. Västar och/eller en andra tröja som bäras samtidigt under matchen är förbjudna.

2. Färg. Se Regel 1-4-5 för specifikationer rörande tröjfärger.

3. Siffror. Tröjan måste ha klart synliga, permanenta arabiska siffror, minst åtta och 10 tum höga på fram- resp. baksidan, i en färg som själv är i klar kontrast till tröjans färg, utan hänsyn till någon kant runt siffran. Alla spelare på ett lag ska ha samma färg och stil på siffrorna fram och bak. De individuella strecken måste vara ungefär 1ó tum breda. Siffror på  någon del av uniformen skall motsvara de obligatoriska siffror fram och bak på tröjan.

d. Knäskydd. Knäskydden måste var minst 1ó tum tjocka och måste täckas av byxorna.

Det rekommenderas starkt att de täcker knäna. Inga skydd eller skyddsutrustning får

bäras utanpå byxorna.

e. Tandskydd. Tandskyddet måste vara en intraoral utrustning, av vilken lättsedd färg som helst. Det får inte vara vitt eller genomsynligt. Det måste tillverkas av FDA godkända basmaterial (FDCS) och täcka hela den övre tandraden. Det rekommenderas att tandskyddet blir korrekt formpassat.

f. Byxor. Spelarna på ett lag måste bära byxor med samma färg och design.

g. Axelskydd. Det finns inga specifikationer för axelskydd. (Se Bilaga E).

h. Strumpor. Spelarna på ett lag måste bära synliga strumpor eller benkläder som är identiska i färg och design (Undantag: Oförändrade knästöd, tejp eller ett bandage för att skydda mot eller förebygga en skada, och barfota sparkare).

i. Lårskydd. Det finns inga specifikationer för lårskydd. (Se Bilaga E).

1.4.6-8

De följande artiklarna är legala:

a. Handdukar och handvärmare.

1. Helvita handdukar inte mindre än fyra tum gånger 12 tum och inte större än sex tum gånger 12 tum utan ord, symboler, bokstäver eller siffror. Handdukar får bära laglogon. De får också innehålla en enda normal etikett eller ett enda normalt varumärke från tillverkaren eller återförsäljaren, som inte får överstiga en yta på 2,25 kvadrat tum. Handdukar som inte är helvita tillåts inte.

2. Handvärmare som man bär i omilt väder.

b. Handskar.

1. En handske är ett formpassat handöverdrag som har avskilda sektioner för varje finger och tumme, utan något som helst extramaterial som förbinder någon av fingrarna och/eller tummen, och som helt bekläder varje finger och tumme. Det finns inga begränsningar på handskarnas färg.

2. Handskarna bör ha en säkert fastsatt etikett eller stämpel (”NF/NCAA Specifications”) som visar frivillig överensstämmelse med testspecifikationer lagrade hos Sporting Goods Manufacturing Association, såvida de inte är tillverkade av oförändrat enkelt tyg.

c. Ögonskydd. Ögonskydd måste vara genomskinliga, inte tonade, och tillverkade av formgjutet eller styvt material. Glasögon och skyddsglasögon måste också vara genomskinliga och inte tonade. Inga medicinska undantag är tillåtna.

d. Minnesmärken.

1. Personer eller händelser får minnas med ett minnesmärke som inte är större än 1ó tum i diameter på uniformen eller hjälmen.

2. Lag- och nationella dekaler är tillåtna på hjälmar.

e. Ögonskuggning. All ögonskuggning under en spelares ögon måste vara helsvart utan ord, nummer, logon eller andra symboler.

f. Matchinformation. Vilken spelare som helst får ha skriftlig matchinformation på handleden eller armen.

7. Illegal utrustning inkluderar det följande (Se Bilaga E för flera detaljer):

a. Utrustning buren av en spelare som kunde utgöra en fara för andra spelare.

b. Tejp eller något förband förutom sådana som används för att skydda en skada, avhängig av Umpires godkännande.

c. Hård, rivande eller oböjlig utrustning som inte är helt täckt och vadderad, avhängig av Umpires godkännande.

d. Skodubbar som sträcker sig längre än ½ tum från skons bas (Se Bilaga E för fullständiga specifikationer) (Regel 9-2-2-d).

e. Varje utrustning som kunde förvirra eller vilseleda en motståndare.

f. Varje utrustning som kunde skaffa en ojust fördel till någon som helst spelare.

g. Klibbigt material, målarfärg, fett eller något annat glatt ämne påsatt utrustning eller en spelares kropp, kläder eller tillbehör [Undantag: Ögonskuggning (Regel 1-4-6-e)].

h. Uniformstillbehör förutom handdukar (Regel 1-4-6-a).

i. Revbensskydd, axelskyddstillbehör och ryggskydd som inte är helt täckta.

j. Synliga snusnäsdukar (bandannas) som man har på sig på spelplanen utanför lagområdet

8. a. Ingen spelare som bär illegal utrustning får tillåtas att spela.

b. Om en domare upptäcker illegal utrustning, tilldelas laget en lagtimeout. Om utrustningen blir illegal genom spel, får inte spelaren delta förrän rättningar blir gjorda. En lagtimeout tilldelas inte.

c. Var och en av de tre första förseelserna i en halvlek för med sig en tilldelad lagtimeout,

om det finns lagtimeouter kvar. Varje förseelse efter att ett lag har förbrukat sina timeouter är ett spelfördröjningsregelbrott och för med sig ett straff på fem yards.

Domarmanualen 3.4.10-11

(a) Betrakta underlåtenhet att bära ett munskydd eller att fästa alla fästen på hakskyddet lika allvarligt som underlåtenhet att bära en hjälm. Om du iakttar en spelare som lämnar huddle utan mun- eller hakskydd, påminn honom att ta på utrustningen. Spelare som struntar i påminnelsen måste bestraffas men ge quarterbackar och andra spelare som ropar signaler mer tid att göra det. Begränsade linjemän kan bestraffas så fort de sätter en hand på eller i närheten av marken. Samma förfarande kan tillämpas på spelare som bär ogenomskinliga ögonskydd.

(b) När det gäller annan utrustning som inte är livsviktig, beordra spelaren att avhjälpa problemet nästa gång han lämnar spelplanen. Om han struntar i befallningen, be honom att lämna spelplanen och omedelbart åtgärda problemet när han kommer tillbaka på spelplanen. Om han gör det, är det fint. Om hans lag omedelbart avbyter honom, bestraffa inte för illegalt avbyte. Om hans lag tar en timeout eller får utstå ett straff för spelfördröjning är det deras val. Om han stannar och deltar i spelet, bestraffa honom.

11. Vad som helst som kan utgöra en risk mot spelarsäkerheten måste åtgärdas innan bollen nästa gång sätts i spel. Andra överträdelser kan skjutas upp så att spelaren får rätta till det nästa gång han lämnar spelplanen men det måste rättas till innan han kommer tillbaka.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!