5-yardsbestraffningar

Illegalt skift – Illegal shift

Regel 7.1.4.c

Vid bollstarten får inte Lag A genomföra ett illegalt skifte (Regel 7-1-2-a)

Regel 7.1.2.a

Skifte. Efter en huddle (Regel 2-14) eller ett skifte (Regel 2-22-1) och före bollstarten måste alla offensiva spelare stanna alldeles stilla och förbli stilla i sina positioner under minst en hel sekund innan bollen startas utan att röra fötterna, kroppen, huvudet eller armarna

Regel 2.14


Regel 2.22.1

a. Ett skifte är ett samtidigt positions- eller ställningsbyte av två eller flera offensiva spelare efter att bollen är spelklar före bollstarten inför ett bollinjespel.

b. Skiftet slutar när alla spelare har varit orörliga under en hel sekund.

c. Skiftet fortsätter om en eller flera spelare är i rörelse innan slutet på ensekundsintervallet.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!