Bestraffas från regelbrottspunkten

Passningsstörning/Passningsinterference

Regel 7-3-8

a

Under ett försök i vilket en legal framåtpassning passerar den neutrala zonen, är illegal kontakt av Lag A- och Lag B-spelare förbjuden från den tidpunkt då bollen startas tills den blir berörd av någon spelare eller en domare

b

Offensiv passningsinterference av en Lag A-spelare bortom den neutrala zonen under ett legalt framåtpassningsspel i vilket en framåtpassning passerar den neutrala zonen är kontakt som stör en tillåten Lag B-spelare. Det är den offensiva spelarens ansvar att undvika motståndarna.
Undantag:

  1. När en otillåten Lag A spelare efter bollstarten omedelbart anfaller och träffar en motståndare vid en punkt inte mer än en yard bortom den neutrala zonen och inte fortsätter kontakten mer än tre yards bortom den neutrala zonen
  2. När två eller flera tillåtna spelare håller på med ett samtidigt och äkta försök att nå, ta emot eller slå passningen. Tillåtna spelare från båda lag har lika rätt till bollen
  3. När en passning är i luften och två eller flera tillåtna spelare är i området där de kunde ta emot eller bryta passningen och en offensiv spelare i det området hindrar en motståndare, och passningen är inte mottagningsbar

c

Defensiv passningsinterference är kontakt bortom den neutrala zonen av en Lag B-spelare vars avsikt att hindra en tillåten motståndare är tydlig och det kunde hindra motståndarens chans att ta emot en mottagningsbar framåtpassning.

Defensiv passningsinterference äger rum endast efter att en legal framåtpassning kastas.
Om tvivel råder är en legal framåtpassning mottagningsbar.

Undantag:

  1. När motståndare omedelbart anfaller efter bollstarten och träffar motståndare vid en punkt som är inom en yard förbi den neutrala zonen.
  2. När två eller flera tillåtna spelare håller på med ett samtidigt och äkta försök att nå, ta emot eller slå passningen. Tillåtna spelare från båda lag har lika rätt till bollen.
  3. När en Lag B-spelare legalt träffar en motståndare innan passningen kastas
  4. När en möjlig Lag A sparkare, från bollinjesparkuppställning, simulerar en bollinjespark genom att kasta bollen högt och djupt och kontakt av en Lag B-spelare sker.

Kontaktinterference
Regel 7-3-9a

a

Både Lag A och Lag B får legalt göra interference mot motståndare bakom den neutrala zonen.

b

Spelare från båda lag får göra interference bortom den neutrala zonen efter att passningen har blivit berörd

c

Defensiva spelare får legalt träffa motståndare som har passerat den neutrala zonen om motståndarna inte är i en position att ta emot en mottagningsbar framåtpassning.

d

Reglerna för passningsinterference gäller enbart under ett försök i vilket en legal framåtpassning passerar den neutrala zonen (Regler 2-19-3 och 7-3-8-a och c).

Regel 2-19-3

En legal framåtpassning har passerat den neutrala zonen när den först träffar marken, en spelare, en domare eller vad som helst bortom den neutrala zonen innanför spelfältet. Den har inte passerat den neutrala zonen när den först träffar marken, en spelare, en domare eller vad som helst i eller bakom den neutrala zonen innanför spelfältet.

Regel 7-3-9

e

Kontakt av Lag B med en tillåten mottagare som innefattar ett personligt regelbrott som stör mottagningen av en mottagningsbar passning får dömas antingen som passningsinterference eller som ett personligt regelbrott med 15-yardsstraffet utmätt från den föregående punkten. Regel 7-3-8 uttryckligen nämner kontakt under en passning. Om denna interference däremot innefattar en handling som vanligtvis skulle resultera i utvisning, måste den spelare som begick regelbrottet lämna matchen.

f

Fysisk kontakt krävs för att fastställa interference.

g

Varje spelare har territoriella rättigheter, och flyktig kontakt kommer under regeln ”försök att nå passningen” i Regel 7-3-8. Om motståndare som är bortom linjen krockar med varandra på väg mot passningen, är det ett regelbrott av en eller båda spelare enbart om avsikten att hindra motståndaren är tydlig. Det är passningsinterference enbart om det innefattar en mottagningsbar framåtpassning.

h

Reglerna om passningsinterference gäller inte efter att passningen har blivit berörd var som helst innanför spelfältet av en spelare innanför spelfältet eller har berört en domare. Om ett regelbrott begås mot en motståndare, är straffet för regelbrottet och inte passningsinterference

j

Att tackla eller gripa tag i en mottagare eller någon annan avsiktlig kontakt innan han rör vid passningen är bevis på att tacklaren inte bryr sig om bollen och är därför illegalt.

k

Att tackla eller springa på en mottagare när en framåtpassning tydligen är kastad för kort eller för långt är att inte bry sig om bollen och är illegalt. Det här är inte passningsinterference utan en överträdelse av Regel 9-1-12-a, som medför ett straff på 15 yards från den föregående punkten plus ett första försök. Hänsynslösa regelförbrytare ska utvisas.

Regel 9-1-12

a

Ingen spelare får tackla eller springa på en mottagare när en framåtpassning mot honom tydligen inte är mottagningsbar. Det här är ett personligt regelbrott och inte passningsinterference

Mekanikboken

3-3-8 Defensiv Passningsinterference:

(a)
Ageranden som utgör defensiv passningsinterference inkluderar:

(i)

Att inte försöka komma åt bollen
– Tidig kontakt av en defensiv spelare (som inte försöker komma åt bollen) som hämmar eller hindrar motståndarens möjlighet att genomföra mottagningen.

(ii)

Att spela igenom motståndaren
– Att spela igenom motståndaren (d.v.s. att träffa honom i ryggen eller i den sida som är längst bort ifrån bollen), även om det är ett försök att komma åt bollen.

(iii)

Att gripa tag i en arm
– Att gripa tag i mottagarens arm på ett sådant sätt att det hämmar hans möjlighet att ta emot en passning.

(iv)

Att använda armen som en bom
– Att utsträcka en arm tvärsöver mottagarens kropp för att hindra hans förmåga att ta emot en passning, oavsett om den defensiva spelaren försöker komma åt bollen.

(v)

Att skära av
– Att skära av eller köra en mottagare ut ur banan mot bollen genom kontakt med honom utan att försöka komma åt bollen (d.v.s. innan den defensiva spelaren tittar efter bollen).

(vi)

Att haka och att vända
– Att haka sig fast runt mottagarens midja, som får hans kropp att vända sig innan (eller t.o.m. något efter) att bollen kommer fram (även om den defensiva spelar en försöker att komma åt bollen).

(b)
Ageranden som inte utgör defensiv passningsinterference inkluderar:

(i)

Flyktig kontakt av en försvarsspelares händer, armar eller kropp medan han är på väg till att komma åt bollen på ett sätt som inte påtagligt påverkar mottagarens bana. Om tvivel råder om banan blev påtagligt påverkat, är det inte interference.

(ii)

Att fötterna oavsiktligt trasslar in sig med varandra när båda (eller ingendera)spelare försöker komma åt bollen.

(iii)

Kontakt äger rum under en passning som tydligt inte är mottagningsbar för de inblandade spelarna.

(iv)

Att lägga en hand på mottagaren på ett sådant sätt som inte vänder eller hindrar honom tills efter att bollen har kommit fram.

(v)

Kontakt under en ”Hail Mary” passning om det inte är klar och tydlig passningsinterference.

(c)
Ytterligare anmärkningar:

(i)

En stillastående spelare (i ställning för att ta emot bollen) som trängs ut ur sin ställning har varit utsatt för ett regelbrott.

(ii)

Det är aldrig passningsinterference om den defensiva spelaren rör vid bollen innan han träffar motståndaren.

(iii)

Interference måste vara tydlig om en flagga skall kastas för det.

(iv)

Kom ihåg att det defensiva laget har lika mycket rätt till bollen som det offensiva laget.

(v)

Det är avgörande att identifiera vilka spelare som försöker komma åt bollen och vilka som inte gör det.

(vi)

En offensiv mottagare kommer normalt att försöka motta bollen med två händer. Om den defensiva spelaren går upp med en hand, känn till vad den andra handen håller på med.

(vii)

När man bedömer om en passning är mottagningsbar, föreställ dig hur långt mottagaren kunde ha löpt, eller hur hög han kunde ha hoppat om han inte hade blivit hindrat.

(viii)

Det finns inget regelbrott när kontakten sker samtidigt som beröring med bollen (”pang-pang”). Om tvivel råder, är kontakten samtidig med att bollen berörs.

3-3-9 Offensiv passnings interference:

(a)
Ageranden som utgör offensiv passningsinterference inkluderar:

(i)

Att stöta sig bort
– Att inleda kontakt med en defensiv spelare genom att skjuta eller stöta sig bort mot honom och att därmed skapa avstånd i ett försök att komma åt en passning.

(ii)

Att köra igenom
– Att köra igenom en defensiv spelare som har intagit en ställning på spelplanen.

(iii)

Blockering
– Innan passningen kastas, blockering som sker varsomhelst nedåt plan. Efter att passningen har kastats, blockering som sker nedåt plan inom ca. 20 yards (ännu mer om passningen är fördröjd) från den punkt som passningen kastas till.

(b)
Ageranden som inte utgör offensiv passningsinterference inkluderar:

(i)

Flyktig kontakt av en mottagares händer, armar eller kropp medan han är på väg till att komma åt bollen på ett sätt som inte påtagligt påverkar den defensiva spelares bana. Om tvivel råder om banan blev påtagligt påverkat, är det inte interference.

(ii)

Att fötterna oavsiktligt trasslar in sig med varandra när båda (eller ingendera) spelare försöker komma åt bollen.

(iii)

Kontakt äger rum under en passning som tydligt inte är mottagningsbar för de inblandade spelarna.

(iv)

Blockering nedåt plan när en kort passning [screen pass] kastas för långt och landar bortom den neutrala zonen, om inte sådan kontakt hindrar en defensiv spelare från att ta emot bollen.

(v)

Kontakt under ett spel då två mottagare korsar varandras bana [pick play] när den defensiva spelaren redan håller på att blockera den offensiva spelaren.

(c)
Ytterligare anmärkningar:

(i)

Kontakt som inte är hänsynslös och som är långt bort ifrån spelet borde inte flaggas.

(ii)

Blockering nedåt plan kan flaggas även om passaren håller på att legalt bortkasta bollen.

(iii)

Kasta inte en flagga för offensiv passningsinterference om någon av blockerarens fötter är inom en yard från den neutrala zonen.

(iv)

Om tvivel råder om vilken spelare som inledde en blockeringen, kommer inledaren att vara den som står upprätt eller lutad framåt och den blockerade spelaren kommer att vara den som stöts tillbaka.

Related Projects

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!