15-yardsbestraffningar

Ruff mot sparkaren – Roughing the kicker

Regel 9.1.16

a.  När det är tydligt att en bollinjespark kommer att äga rum, får ingen motståndare springa på eller ruffa sparkaren eller den fasthållna sparkens bollhållare

1. Ruff är ett personligt regelbrott vid spelbar boll som utsätter sparkaren eller bollhållaren för fara.

2. Att springa på sparkaren eller bollhållaren är ett regelbrott vid spelbar boll som inträffar när sparkaren eller bollhållaren rubbas från sin position som sparkare eller bollhållare men inte är ruffad (G.D. 9-1-16:II). OBS: Att springa på sparkaren medför ett femyardsstraff vid den föregående punkten.

3. Flyktig kontakt med en sparkare eller bollhållare är inte ett regelbrott.

4. Sparkarens skydd under den här regeln slutar

(a) När han har fått rimlig tid att återfå sin balans ; eller

(b) När han bär bollen utanför tacklerutan (Regel 2-34) före sparken.

5. När en defensiv spelares kontakt mot sparkaren eller bollhållaren orsakas av en motståndares blockering (legalt eller illegalt), finns det inget regelbrott för påsprungen eller ruff.

6. En spelare som kommer i kontakt med sparkaren eller bollhållaren efter att ha berört sparken beskyllas inte för att springa på eller ruffa sparkaren.

7. När en annan spelare än den som blockerar en bollinjespark springer på eller ruffar sparkaren eller bollhållaren, är det ett regelbrott.

8. Om tvivel råder om regelbrottet är påsprungen eller ruff, är regelbrottet ruff.

b. En sparkare eller bollhållare som simulerar att han blir ruffad eller påsprungen av en defensiv spelare begår en osportslig handling

c.
Sparkaren av en frispark får inte blockeras tills han har avancerat fem yards bortom sin skiljelinje eller sparken har rört vid en spelare, en domare eller marken.

Related Projects

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!