5-yardsbestraffningar

Spelfördröjning – Delay of game

Regel 3.4.2

a. Domarna ska göra bollen spelklar konsekvent genom hela matchen. Att förbruka mer än 40 sekunder eller 25 sekunder för att sätta bollen i spel (Regel 3-2-4) efter att det har förklarats spelklar är en illegal fördröjning.

b. Illegal matchfördröjning inkluderar också:

1. Att avsiktligt föra bollen framåt efter att den är död.
2. När ett lag har förbrukat dess tre lagtimeouter och begår en Regel 1-4-8, 3-3-4-e eller 9-2-2-d förseelse.
3. När ett lag inte är klart för att spela efter ett uppehåll mellan perioderna (utom halvleken), efter poäng, efter en radio-/TV-/lagtimeout, eller när än Huvuddomaren beordrar att bollen sätts i spel (G.D. 3-4-2:I).
4. Defensiva muntliga taktiker som stör offensiva signaler (Regel 7-1-5-a-3).
5. Defensiva ageranden avsedda att orsaka en förtidig start (Regel 7-1-5-a-4).
6. Att sätta bollen i spel innan den är spelklar (Regel 4-1-4).
7. Sidlinjeinterference (Regel 9-2-5).
8. Agerande klart utformat för att förhindra domarna från att göra bollen spelklar

Domarmanualen 3.4.1

(a) Om Lag A fortfarande är i huddle eller är på väg mot sin uppställning med 10 sekunder kvar, varsla dem muntligt att det finns 10 sekunder kvar. Kasta alltid en flagga när nedräkningen når noll om bollstarten inte är omedelbart förestående (d.v.s. att quarterbacken ropar ”huts”), i vilket fall kan han få en extra sekund.

(b) Efter poäng är det alltid spelfördröjning om det ena laget inte är på spelplanen (eller om de är på spelplanen men fortfarande är i huddle) inom en minut, oavsett om spelklartecknet har visats eller inte. Vid den första förseelsen varna Huvudtränaren hellre än att kasta en flagga.

(c) Om inga Lag B-spelare är spelklara när Lag A är uppställt för bollstarten efter en timeout, bestraffa Lag B för spelfördröjning. Ge inte Lag A ett fritt spel. Domarna vid sidlinjen ska försäkra sig om att kaptenen eller tränaren vet att timeouten är på väg att ta slut.

(d) Om Lag A genomför avbyten i sista sekunden (genom att rusa mot bollinjen medan avbyten pågår), måste Lag B få möjlighet att svara. Om spelklockan löper ut före bollstarten, måste domarna avgöra om Lag B fick tillräcklig möjlighet att reagera på det hastiga avbytet. Om Lag B svarade prompt men spelklockan löpte ut, får Lag A för spelfördröjning. Om Lag B dröjde med sitt avbyte får Lag B för regelbrottet spelfördröjning.‡

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!