Försvarslös spelare

Regel 2.27.14

En försvarslös spelare är en som på grund av sin fysiska position och koncentrationsfokus är särskilt sårbar för skada. Exempel på försvarslösa spelare är:

a. En spelare som håller på med eller är precis färdig med att kasta en passning.

b. En mottagare som försöker att ta emot en passning, eller som har lyckats med en mottagning och som ännu inte har haft tid att skydda sig eller som inte har klart blivit en bollbärare.

A receiver attempting to catch a pass, or one who has completed a catch and has not had time to protect himself or has not clearly become a ball carrier.

c. En sparkare som håller på med eller som har precis sparkat en boll, eller under sparken eller returen.

d. En sparkmottagare som försöker att ta emot eller återhämta en spark.

e. En spelare på marken.

f. En spelare som tydligen är utanför spelet.

g.  En spelare som får en dödvinkelsblockering.

h. En bollbärare som redan är i en motståndares grepp och vars framåtrörelse har hejdats.

i. En quarterback när som helst efter en ändring i besittning.

Domarmanual 3.3.14

I de följande situationerna borde spelare normalt anses vara ”försvarslösa” (särskilt om kontakten är ovanför deras axlar):

(a) quarterbackar (eller andra självklara passare) efter att passningen har kastats eller bollen har blivit överräckt och de inte rör sig för att delta i spelet;

(b) sparkare och bollhållare efter att sparken har genomförts och de rör sig inte för att delta i spelet;

(c) sparkretursspelare som tittar på bollen uppe i luften;

(d) sparkretursspelare som har precis rört vid bollen och som försöker säkra besittning över den;

(e) passningsmottagare som har försökt men misslyckats att röra vid en passning;

(f) passningsmottagare som har slappnat av därför att de inser att passningen inte är mottagningsbar;

(g) springare när deras framåtrörelse är hejdat och de inte längre försöker att komma fram;

(h) vilken spelare som helst som har slappnat av därför att bollen

OBS domarmanualen ej uppdaterad efter 2014 års regeluppdatering

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!