Fummel eller inte – Fumble or not

2.11.1

Att fumla bollen att förlora spelarbesittning genom vilken handling som helst utom att passa, sparka eller att göra en lyckad överräckning. Bollens status är en fummel.

2.2.3.b

Alla spelare är tillåtna att röra vid, ta emot eller återhämta en boll som är lös p.g.a. en fummel (Undantag: Regler 7-2-2-a-2 och 8-3-2-d-5) eller en bakåtpassning,

2.16.13.c

Förlust av spelarbesittning genom misslyckat genomförande av ett överräckningsförsök är en fummel av den sista spelaren i besittning

4.1.2.b

Om en domare oavsiktligt blåser i sin visselpipa eller på annat sätt tecknar att bollen är död under ett försök (Regler 4-1-3-k och 4-1-3-m):

1. När bollen är i spelarbesittning, får laget i besittning välja att sätta bollen i spel där den blev dödförklarad eller att upprepa försöket.

2. När bollen är lös från en fummel, bakåtpassning eller illegal passning, får laget i besittning välja att sätta bollen i spel där besittningen förlorades eller att upprepa försöket.

Undantag:
(a) Regel 12.

(b) Om det finns en tydlig mottagning, återhämtning eller brytning av en lös boll under det omedelbara fortsatta agerandet efter en oavsiktlig avblåsning, tillhör bollen i så fall det lag som återhämtade vid återhämtningspunkten och varje framåtrörelse annulleras.

7.2.2

a. När en bakåtpassning eller fummel mottas eller återhämtas av vilken spelare som helst som är innanför spelfältet, fortsätter bollen att vara i spel.

Undantag:

1. Regel 8-3-2-d-5 (Lag A fummel under extrapoängsförsöket).

2. Vid fjärde försök, före en ändring i lagbesittning, är bollen död när en Lag A fummel mottas eller återhämtas av någon Lag A-spelare annan än den som fumlade. Om mottagningen eller återhämtningen är bortom fummelpunkten, återgår bollen till fummelpunkten. Om mottagningen eller återhämtningen är bakom fummelpunkten, förblir bollen vid mottagnings- eller återhämtningspunkten.

b. När en bakåtpassning eller fummel mottas eller återhämtas samtidigt av spelare från båda lag, blir bollen död och den tillhör det lag som sist var i besittning (Undantag:

7.3.4

a. Bakåtpassning. När en bakåtpassning går utanför spelfältet mellan mållinjerna, tillhör bollen det passande laget vid punkten utanför spelfältet.

b. Fummel. När en fummel går utanför spelfältet mellan mållinjerna:

1. Framför fummelpunkten, tillhör bollen det fumlande lag vid fummelpunkten (Regel 3-3-2-e-2).

2. Bakom fummelpunkten, tillhör bollen det fumlande lag vid punkten utanför spelfältet.

c. Bakom eller bortom mållinje. När en fummel eller bakåtpassning går utanför spelfältet bakom eller bortom en mållinje, är det ett självmål eller touchback, beroende på ursprunglig kraft och ansvar (Regler 8-5-1, 8-6-1 och 8-7)

DÖD BOLL 4.1.3

En spelbar boll blir död och en domare ska blåsa i sin visselpipa eller dödförklara den:

a. När den går utanför spelfältet utom vid ett lyckat sparkmål efter att målstolparna eller målribban berördes, när en bollbärare är utanför spelfältet, eller när en bollbärare blir fasthållen på ett sådant sätt att hans framåtrörelse stannar. Om tvivel råder, är bollen död.

b. När någon del av bollbärarens kropp, utom hans hand eller fot, rör vid marken eller när bollbäraren blir tacklad eller på annat sätt ramlar och förlorar besittning över bollen då han träffar marken med någon del av sin kropp, utom hans hand eller fot [Undantag: Bollen förblir spelbar när en offensiv spelare har simulerat en spark eller vid bollstarten är i position för att sparka den boll som hålls av en lagkamrat inför en fasthållen spark. Bollen får sparkas, passas eller föras framåt enligt reglerna] (G.D. 4-1-3:I).

c. När en touchdown, touchback, ett självmål, sparkmål eller lyckat extrapoängsförsök äger rum; eller när ett misslyckat sparkmålsförsök som har passerat den neutral zonen och sedan är oberört av Lag B landar i Lag B:s målområde eller utanför spelfältet.

d. När en dödbollsregel gäller under ett extrapoängsförsök (Regel 8-3-2-d-5).

e. När en spelare från det sparkande laget tar emot eller återhämtar någon frispark eller en bollinjespark som har passerat den neutrala zonen.

f. När en frispark, bollinjespark eller någon annan lös boll vilar på marken och ingen spelare försöker komma åt den.

g. När en bollinjespark bortom den neutrala zonen eller en frispark mottas eller återhämtas av vilken spelare som helst efter ett giltigt eller ogiltigt tecken för skyddad mottagning; eller när ett ogiltigt tecken för skyddad mottagning görs efter en mottagning eller återhämtning av Lag B (Regler 2-8-1, 2-8-2 och 2-8-3).

h. När man gör en returspark eller bollinjespark bortom den neutrala zonen.

i. När en framåtpassning döms som misslyckad.

j. När en Lag A-fummel blir mottagen eller återhämtad av en annan Lag A-spelare än fumlaren före en ändring i lagbesittning under fjärde försöket eller ett extrapoängsförsök (Regel 7-2-2-a, 7-2-2-b och 8-3-2-d-5).

k. När en spelbar boll som inte är i spelarbesittning rör vid vad som helst innanför spelfältet utom en spelare, en spelares utrustning, en domare, en domares utrustning eller marken (reglerna för oavsiktlig avblåsning gäller).

l. När en samtidig mottagning eller återhämtning av en spelbar boll äger rum.

m. När bollen blir illegal medan den är i spel (reglerna för oavsiktlig avblåsning gäller).

n. När en spelbar boll är i en domares besittning (reglerna för oavsiktlig avblåsning gäller).

o. När en bollbärare simulerar att han sätter ett knä på marken.

p. När en passningsmottagare i luften från någotdera lag fasthålls så att han förhindras från att omedelbart återvända till marken (G.D. 7-3-6:III).

q. När en bollbärares hjälm har trillat helt av.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!