Mottagning eller inte

Regelboken 2.4.3

a. Att motta en boll innebär att en spelare:

1. Säkrar kontroll över en spelbar boll i luften med sina händer eller armar innan bollen rör vid marken, och

2. Rör vid marken innanför spelfältet med vilken kroppsdel som helst, och sedan

3. Behåller kontrollen över bollen tillräckligt länge att det är möjligt för honom att utföra en vanlig matchhandling, d.v.s. tillräckligt länge att man kan underhandskasta eller överräcka bollen, föra den framåt, undgå eller avvärja en motståndare, o.s.v. och

4. Uppfyller paragraferna b, c och d nedanför.

b. Om en spelare kommer ned på marken medan han håller på att motta en passning (med eller utan kontakt från en motståndare), måste han behålla full och ständig kontroll över bollen genom hela markkontaktsprocessen, antingen i spelfältet eller i målområdet. Det här erfordras också av en spelare som försöker genomföra en mottagning vid sidlinjen och kommer ned på marken utanför spelfältet. Om han förlorar kontrollen över bollen och den rör sedan marken innan han återfår kontrollen, är det inte en mottagning. Om han återfår kontrollen innanför spelfältet innan bollen rör vid marken, är det en mottagning.

c. Om spelaren förlorar kontrollen över bollen medan han samtidigt rör vid marken med någon som helst kroppsdel, eller om det råder tvivel om handlingarna var samtidiga, är det inte en mottagning. Om en spelare har kontroll över bollen kommer inte en lätt bollrörelse, även om den rör vid marken, att anses vara besittningsförlust; han måste förlora kontrollen över bollen för att det ska finnas en besittningsförlust.

d. Om bollen rör vid marken efter att spelaren säkrar kontrollen och fortsätter att behålla kontrollen, och de ovannämnda moment är uppfyllda, är det en mottagning.

e. En brytning är en mottagning av en motståndares passning eller fummel.

f. En mottagning av någon som helst knästående eller liggande spelare innanför spelfältet är en lyckad mottagning eller brytning (Regler 7-3-6 och 7-3-7)

g. En spelare återhämtar en boll om han uppfyller villkoren i paragraferna a, b, c och d för att motta en boll som fortfarande är spelbar efter att den har slagit i marken.

h. Om tvivel råder, är inte mottagningen, återhämtningen eller brytningen lyckad.

Domarmanualen 3.8

1. En mottagning bör inte betraktas som lyckad om spelaren aldrig uppvisar fullständig och fast kontroll över bollen. Om tvivel råder har han inte fullständig och fast kontroll. Om det finns någon som helst tvivel om en dom om mottagning och fummel efter en framåtpassning, förklara passningen som misslyckad.

2. Om en framåtpassning rör vid marken i mottagarens händer, orsakar varje kontrollförlust att passningen misslyckas. Om det inte finns kontrollförlust efter att det har rört vid marken, är det en mottagning. Kontrollförlusten inkluderar om mottagarens händer rör sig från en del av bollen till en annan. Om ingen domare märker att bollen har slagit i marken, förklara passningen som lyckad.

3. Om en spelare har kontroll över bollen och faller sedan till marken eller träffas av en annan spelare (oavsett om det är en lagkamrat eller en motståndare) eller en domare, avgörs frågan om han har besittning eller inte av om han har kontroll över bollen när alla omedelbara ageranden har avslutats. Om bollen kommer loss under intervallet mellan kontroll över bollen och agerandets avslutning kan han återfå kontroll för att få besittning. Däremot är en framåtpassning misslyckad om bollen rör vid marken eller om en spelare som är utanför spelfältet rör vid bollen under perioden då kontrollen förloras. Samma princip om kontroll gäller vid bedömningen av besittning över vilken lös boll som helst. Jäkta inte med att döma – vänta och se vad som sker och om bollen kommer loss har man inte fått besittning.

4. Om kontrollen över bollen flyttas från en spelare till en annan (oavsett om det är en lagkamrat eller en motståndare) medan man håller på med att få besittning, tillhör bollen den spelare som sist har kontrollen (under förutsättning att han har kontrollen innanför spelfältet). Det här är inte samtidig besittning. Om den sista spelaren med kontroll inte har kontrollen innanför spelfältet, är bollen lös utanför spelfältet. Om tvivel råder om en spelare hade kontroll innanför spelfältet, hade han inte det.

5. Om mottagaren får en tå innanför spelfältet men hans häl landar utanför spelfältet en bråkdel av en sekund senare (eller tvärtom), är passningen misslyckad. Om hela foten rör vid marken måste hela foten vara innanför spelfältet för att passningen ska lyckas. Den här principen sträcker sig inte till att inkludera foten och ben/knä och inte heller till att inkludera handen och arm/armbågen – de betraktas som skilda kroppsdelar och enbart den första kontakten med marken är av betydelse.


This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!